تصویر  دوچرخه بچه گانه المپیا سایز 16 کد 16197 –OLYMPIA

دوچرخه بچه گانه المپیا سایز 16 کد 16197 –OLYMPIA


دوچرخه دخترانه صندوق دار

قیمت : 2,691,000تومان

جدول مشخصات محصول
پشتی
کمکی (بغل بند)
سبد
طوقه آلمینیوم
ترمز ویبرک